Privacy. beleid

Hoe ga ik om met jouw privacy

Gebruik van persoonsgegevens

Zeker Susan verkrijgt persoonsgegevens van jou zelf, doordat je deze aan mij verstrekt via mijn website, e-mail, telefoon, app, sms, post of mondeling. Daarnaast kan ik jouw persoonsgegevens verkrijgen van een openbare bron, zoals LinkedIn, dan wel uit het register van de AFM of de Kamer van Koophandel. Het gaat daarbij om voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer en de functie en het bedrijf waarvoor je werkt. Zeker Susan werkt alleen in opdracht van bedrijven.  

Doeleinde

Zeker Susan verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening, het uitvoeren van een opdracht of het opvolgen van de getoonde interesse daartoe. Daarnaast verwerkt Zeker Susan persoonsgegevens ten behoeve van haar financiële en commerciële belangen.

Grondslagen voor de verwerking

Zeker Susan verwerkt persoonsgegevens op de volgende gronden:

  • Voor het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht;
  • Voor het beheer van het klantenbestand;
  • Voor het factureren dan wel incasseren van overeengekomen financiële vergoedingen;
  • Voor het voldoen aan wettelijke bepalingen zoals bewaartermijnen;
  •  

Voor de verwerking van persoonsgegevens die niet op bovenvermelde gronden zijn verzameld vragen wij specifieke toestemming voorafgaand aan de verwerking.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zeker Susan verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het voldoen aan onze wettelijke verplichting.

Website, links naar andere websites/social media

De website van Zeker Susan is beveiligd met een betrouwbaar SSL certificaat. De website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Ook de social media knoppen op onze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken zoals LinkedIn of Twitter. Zeker Susan is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door deze websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van websites van derden.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken technische en functionele cookies voor het goed functioneren van de website en voor jou eigen gebruiksgemak doordat instellingen en voorkeuren worden bewaard. Daarnaast gebruiken we analytische cookies om onze website te optimaliseren op basis van het gedrag van onze website bezoekers. Je kunt deze cookies uitzetten via de browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. 

Bewaartermijn

Zeker Susan zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Voor verstuurde offertes en facturen houden we daarbij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar aan. 

Jouw rechten

Je hebt het recht om de gegevens die Zeker Susan van jou bewaart in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van deze rechten of heb je een andere vraag of opmerking over de gegevensverwerking, stuur me dan gerust een verzoek. Zeker Susan reageert binnen 5 werkdagen op jouw verzoek en gevraagde gegevens ontvang je in elk geval binnen 4 weken. 

Het is goed om je te realiseren dat een beroep op de hiervoor genoemde rechten kan worden afgewezen, indien het verwerken van de persoonsgegevens in het belang is van een correcte uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht. Indien uw verzoek het wissen van persoonsgegevens betreft, kan dit worden afgewezen omdat het bewaren van persoonsgegevens noodzakelijk is vanwege de wettelijke vereisten die hiervoor gelden. Uiteraard informeren we je daarover.

Mocht je daar aanleiding toe zien, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.